کمپین های پیامکی فعال

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
کافه سوال سری30 ۱ خرداد ۱۳۹۶ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
پنالتی سری 30 ۱ خرداد ۱۳۹۶ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
کافه سوال سری 29 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
پنالتی سری 29 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کافه سوال سری 28 ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
پنالتی سری 28 ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
پنالتی سری 27 ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
کافه سوال سری 27 ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
کافه سوال سری 26 ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
پنالتی سری 26 ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
© 2017 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.