کمپین های پیامکی فعال

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
بازی مین یاب سری اول
کافه سوال سری 26 1 بهمن 1395 29 بهمن 1394
پنالتی سری 26 1 بهمن 1395 30 بهمن 1395
پنالتی سری 25 1 دی 1395 30 دی 1395
کافه سوال سری 25 1 دی 1395 30 دی 1395
پنالتی سری 24 1 آذر 1395 30 آذر 1395
کافه سوال سری 24 1 آذر 1395 30 آذر 1395
پنالتی سری 23 1 آبان 1395 30 آبان 1395
پنالتی سری 22 1 مهر 1395 30 مهر 1395
پنالتی سری21 1 شهریور 1395 31 شهریور 1395
© 2016 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.