کمپین های پیامکی فعال

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
پنالتی سری 28 ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
پنالتی سری 27 ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
کافه سوال سری 27 ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
کافه سوال سری 26 ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
پنالتی سری 26 ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
پنالتی سری 25 ۱ دی ۱۳۹۵ ۳۰ دی ۱۳۹۵
کافه سوال سری 25 ۱ دی ۱۳۹۵ ۳۰ دی ۱۳۹۵
پنالتی سری 24 ۱۰ شهریور ۷۷۴ ۸ مهر ۷۷۴
کافه سوال سری 24 ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۳ آبان ۱۳۹۶
پنالتی سری 23 ۱۰ مرداد ۷۷۴ ۸ شهریور ۷۷۴
© 2017 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.