کمپین های پیامکی فعال

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
کافه سوال سری 26 10 آبان 774 8 آذر 773
پنالتی سری 26 1 بهمن 1395 30 بهمن 1395
پنالتی سری 25 1 دی 1395 30 دی 1395
کافه سوال سری 25 1 دی 1395 30 دی 1395
پنالتی سری 24 10 شهریور 774 8 مهر 774
کافه سوال سری 24 11 فروردین 1349 11 فروردین 1349
پنالتی سری 23 10 مرداد 774 8 شهریور 774
پنالتی سری 22 1 مهر 1395 30 مهر 1395
پنالتی سری21 1 شهریور 1395 31 شهریور 1395
پنالتی سری 20 1 مرداد 1395 31 مرداد 1395
© 2016 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.