جام طلایی

نام کمپین پیامکی تاریخ شروع تاریخ اتمام
جام طلایی سری 7 غیرفعال ۱ خرداد ۱۳۹۴ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
جام طلایی سری 9 غیرفعال ۱ مرداد ۱۳۹۴ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
جام طلایی 12 غیرفعال ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۴
© 2017 - کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت راهکارهای همراه کارینا محفوظ است.