پنالتی
برای فعال‌سازی سرویس موردنظر، کلیدواژه آن را به 1 تا 9 ارسال نمایید.


نام سرویس نحوه فعالسازی هزینه سرویس
پنالتی ارسال Ozv 2010201 به 1 تا 9
50 تومان

نحوه لغو سرویس

برای لغو این سرویس کافیست Laghv 2010201 را به 1 تا 9 پیامک کنیدنظر بدهید

در این بخش فقط نظرات مرتبط را بیان کنید و در صورت داشتن هرگونه مشکل به بخش راهنما و یا پشتیبانی مراجعه فرمایید.


آخرین آهنگ‌های پیشواز

 • آلبوم آهنگ پیشواز محمد منتشری

  آجیل مشکل گشا 1

  ارسال 771930 به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز رسائل

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز روح

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز برنامه کودک

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز برنامه کودک

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز شیرین دیل

  ارسال به 7575