آهنگ پیشواز آهنگ پیشواز عاشقی – سالار عقیلیبرای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
1 تصنیف همایون1 7712665
2 تصنیف همایون2 7712666
3 آواز همایون1 7712667
4 آواز همایون2 7712668
5 چهارمضراب همایون1 7712669
6 چهارمضراب همایون2 7712670
7 آواز چکاوک به سه گاه1 7712671
8 آواز چکاوک به سه گاه2 7712672
9 تصنیف سه گاه1 7712673
10 تصنیف سه گاه2 7712674
11 آواز سه گاه1 7712675
12 آواز سه گاه2 7712676
13 رنگ سه گاه1 7712677
14 رنگ سه گاه2 7712678
15 آواز مخالف به ابو عطا1 7712679
16 آواز مخالف به ابو عطا2 7712680
17 آواز مخالف به ابو عطا3 7712681
18 تصنیف ابوعطا1 7712682
19 تصنیف ابوعطا2 7712683
20 آواز حجاز1 7712684
21 آواز حجاز2 7712685
22 چهار مضراب دشتی1 7712686
23 چهار مضراب دشتی2 7712687
24 تصنیف شور1 7712688
25 تصنیف شور2 7712689
26 تصنیف شور3 7712690
27 آواز شور به شوشتری 7712691
28 تصنیف شوشتری1 7712692
29 تصنیف شوشتری2 7712693
30 چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان1 7712694
31 چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان2 7712695
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آهنگ پیشواز ۳۰۰ تومان است.


نظر بدهید

در این بخش فقط نظرات مرتبط را بیان کنید و در صورت داشتن هرگونه مشکل به بخش راهنما و یا پشتیبانی مراجعه فرمایید.


آخرین آهنگ‌های پیشواز

 • آلبوم آهنگ پیشواز محمد منتشری

  آجیل مشکل گشا 1

  ارسال 771930 به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز رسائل

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز روح

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز برنامه کودک

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز برنامه کودک

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز شیرین دیل

  ارسال به 7575