آهنگ پیشواز آهنگ پیشواز چنگ اورنگ – استاد فرهنگ شریفبرای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
1 درآمد دو م بیات ترک 1 7713915
2 درآمد دو م بیات ترک 2 7713916
3 درآمد دو م بیات ترک 3 7713917
4 درآمد اول بیات ترک 4 7713918
5 سلمک اشاره به شهناز 1 7713919
6 سلمک اشاره به شهناز 2 7713920
7 سلمک اشاره به شهناز 3 7713921
8 سلمک اشاره به شهناز 4 7713922
9 ادامه شور 7713923
10 ضربی شور 1 7713924
11 ضربی شور 2 7713925
12 دوضربی شور 1 7713926
13 دوضربی شور 2 7713927
14 درآمد شور 1 7713928
15 درآمد شور 2 7713929
16 مقدمه شور 1 7713930
17 مقدمه شور 2 7713931
18 عشاق فرود به دشتی 1 7713932
19 عشاق فرود به دشتی 2 7713933
20 ادامه دشتی 1 7713934
21 ادامه دشتی 2 7713935
22 اشاره به عشاق 1 7713936
23 اشاره به عشاق 2 7713937
24 اشاره به عشاق 3 7713938
25 اشاره به عشاق 4 7713939
26 درآمد دشتی 1 7713940
27 درآمد دشتی 2 7713941
28 درآمد دشتی 3 7713942
29 درآمد دشتی 4 7713943
30 ادامه بیات ترک 1 7713944
31 ضربی بیات ترک 1 7713945
32 ضربی بیات ترک 2 7713946
33 ادامه بیات ترک 2 7713947
34 ادامه بیات ترک 3 7713948
35 چهارمضراب دشتی 1 7713949
36 چهارمضراب دشتی 2 7713950
37 چهارمضراب دشتی 3 7713951
38 چهارمضراب دشتی 4 7713952
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آهنگ پیشواز ۳۰۰ تومان است.


نظر بدهید

در این بخش فقط نظرات مرتبط را بیان کنید و در صورت داشتن هرگونه مشکل به بخش راهنما و یا پشتیبانی مراجعه فرمایید.


آخرین آهنگ‌های پیشواز

 • آلبوم آهنگ پیشواز محمد منتشری

  آجیل مشکل گشا 1

  ارسال 771930 به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز رسائل

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز روح

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز برنامه کودک

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز برنامه کودک

  ارسال به 7575

 • آلبوم آهنگ پیشواز شیرین دیل

  ارسال به 7575